SMARTTEACHING: CHEMISTRY AND PHYSICS
/

e-Lectures and Worksheets

Aanlyn-Lesings: Graad 10 - Fisika.


Graad 10 + 11 + 12 - Fisika:

e-Lesing: Elektriese Stroombane - Inleiding (1).

Stroombaan elektrisiteit verwys na die vloei van elektriese ladings (elektrone) vanaf die elektriese selle deur die geleier en deur weerstande of elektriese toestelle soos gloeilampe.

Die elektriese stoom vervoer energie vanaf die selle na die weerstande waar elektriese energie na ander vorme van energie soos hitte, lig of klank omgeskakel word.

Die hoeveelheid energie beskikbaar in die selle word aangedui deur die potensiaalverskil wat oor die selle bestaan en word met 'n voltmeter gemeet.

Die elektriese stroomsterkte is 'n aanduiding van die aantal elektriese ladings wat deur die stroombaan vloei en word met 'n ammeter gemeet.

Potensiaalverskil word gemeet in volt.

Stroomsterkte word gemeet in ampere.

Grootte van die weerstand word gemeet in ohm.

(Kliek op die onderstaande e-lesing).

 


Graad 10 + 11 + 12 - Fisika:

e-Lesing: Elektriese Meet-Instrumente en Weerstande (2).

Elektriese weerstande is toestelle wat in die stroombaan voorkom en elektriese energie omskakel na ander vorme van energie soos hitte en lig. 

Weerstande kan in serie geskakel word waartydens dieselfde stroomsterkte deur verskillende weerstande sal vloei met die potensiaalverkil wat oor die stroombaan bestaan wat tussen die weerstande verdeel sal word. 

Die weerstand met die grootste weerstand-waarde sal die hoogste potensiaalverskil vertoon.

Wanneer weerstande in parallel geskakel word sal die die stroom wat deur die stroombaan vloei verdeel om deur die verskillende weerstande te vloei.

Die swakste stroom sal deur die weerstand met die hoogste weerstand-waarde vloei en die potensiaalverskil oor die verskillende weerstande sal dieselfde lesing vertoon.

(Kliek op die onderstaande e-lesing).Graad 10 + 11 + 12 - Fisika:

e-Lesing: Stroombaan Berekeninge (3).

Verskeie berekeninge kan gedoen word vir die bepaling van die grootte van verskeie fisiese hoeveelhede van elektriese stroombane.

Die fisiese hoeveelhede wat bereken kan word is,

* potensiaalverskil (V)

*elektriese stroomsterkte (I)

* weerstand (serie sowel as parallelle skakeling) (R)

* energie omskakeling (W).

'n Aantal vergelykings is bekend vir die berekening van hierdie waarde.

(Kliek op die onderstaande e-lesing).


Graad 11 - Fisika:

e-Lesing: Elektromagnetiese Induksie - Faraday en Lenz (1).

Rondom 'n magneet bestaan 'n magneetveld en die sterkte van die magneetveld word bepaal deur die aantal magneetveldlyne wat rondom die magneet ontwikkel - magnetiese vloed.

Die magneetveldlyne word bepaal deur die sterkte van die magneet en die magnetiese vloed digtheid word bepaal deur die aantal magnetiese veldlyne wat deur 'n oppervlak beweeg.

'n Sirkulere magneetveld ontwikkel rondom 'n elektriese geleier wanneer 'n elektriese stroom deur die geleier vloei.

Wanneer 'n stroomdraende elektriese geleier in 'n magneetveld tussen twee magnete geplaas word sal die elektriese geleier 'n krag ervaar en die geleier kan in 'n sekere rigting beweeg.

Tydens hierdie proses word elektriese energie omgeskakel na elektriese energie.

(Kliek op die onderstaande e-lesing).
Graad 12 - Fisika:

e-Lesing: Interne Weerstrand - Interne (Verlore) Volts (4).

Die energie bron (elektries sel) van die stroombaan verskaf energie aan die elektriese ladings (elektrone) wanneer die ladings deur die sel beweeg. Wanneer die ladings deur die elektriese sel beweeg neem die ladings energie op vanaf die sel, maar die ladings ervaar ook weerstand wanneer dit deur die sel beweeg.  Hierdie weerstand word veroorsaak deur die materiaal waarvan die sel vervaardig is en is bekend as die interne weerstand van die stroombaan.

Die interne weerstand (r) van die elektriese sel veroorsaak dat die ladings energie verloor en die temperatuur van die sel verhoog. Hierdie energie is nie beskikbaar vir die eksterne stroombaan nie en is bekenf as interne hitte of verlore volts.

Die aantal verlore volts kan bereken word: V(interne) = Ir.

(Kliek op die onderstaande e-lesing).
Aanlyn-Lesings: Graad 12 - Fisika.

Graad 12 - Fisika:

e-Lesing: Arbeid, Energie, Drywing.

Die totale energie inhoud van 'n voorwerp is bekend as die Meganiese Energie (Em) wat bepaal word deur die totaal van die Kinetiese Energie (Ek) en die Gravitasie Potensiele Energie (Ep) van die voorwerp.

Energie kan aan 'n voorwerp oorgedra word wanneer 'n krag op die voorwerp inwerk en die voorwerp in rigting van die toegepaste krag beweeg.

Die kinetiese energie van 'n voorwerp is die energie wat 'n voorwerp besit as gevolg van die beweging van die voorwerp en word bereken deur: Ek = ½mv2

Die gravitasie potensiele energie van 'n voorwerp is die energie van die voorwerp as gevolg van die hoogte van die voorwerp bo die oppervlak van die aarde en word bereken: Ep = mgh

(Kliek op die onderstaande e-lesing).

 


Graad 12 - Fisika:

e-Lesing: Elektriese Motor.

Die werking van 'n elektriese motor berus op die beginsel van elektromagnetiese induksie.

Elektromagnetiese induksie word verkry wanneer 'n elektriese stroom deur 'n elektriese geleier vloei wat in 'n magneetveld is.

Gedurende hierdie proses sal die geleier 'n krag ervaar en in rigting van die geinduseerde krag beweeg.

Die werking van die elektriese motor berus op die omskakeling van elektriese energie na meganiese energie.

(Kliek op die onderstaande e-lesing).Graad 12 - Fisika:

e-Lesing: Generator.

'n Generator is 'n instrument wat gebruik word vir die omskakeling van meganiese energie na elektriese energie.

Die werking van 'n generator berus of die beweging van 'n elektriese geleier deur 'n veranderde magneetveld.

Wanneer die elektriese geleier deur 'n veranderde magneetveld beweeg word 'n potensiaalverskil oor die ente van die geleier geinduseer waartydens elektriese ladings deur die geleier beweeg.

Die beweging van elektriese ladings deur die elektriese geleier word as dinamiese of stroombaan elektrisiteit beskryf.

(Kliek op die onderstaande e-lesing).


Graad 12 - Fisika:

e-Lesing: Wisselstroom.

'n Elektriese wisselstroom word gevorm wanneer 'n elektriese geleier deur 'n veranderde magneetveld beweeg.

Wanneer 'n spoel (elektriese geleier) deur 'n magneetveld roteer onstaan 'n poteniaalverskil oor die ente van die spoel en 'n elektriese stroom word in die geleier geinduseer.

'n Elktriese stroom sal deur die geleier vloei.

(Kliek op die onderstaande e-lesing).


 


Graad 12 - Fisika:

e-Lesing: Elektromagnetiese Straling.

'n Elektromagnetiese gold onstaan deurdat veranderde magneetvelde en veranderde elektriese velde reghoekig m.b.t. mekaar deur die ruimte beweeg.

 Deeltjies van die elektromagenetiese bestraling word beskryf as fotone of golfpakkies.

Fotone van verskillende ligstrale se energie-inhoud verskil.

Die energie-inhoud van elke foton word bepaal deur die frekwensie van die ligstraal of liggolf.

Die spoed van lig (elektromagnetiese golwe) kan bereken word deur die golfvergelyking.

(Kliek op die onderstaande e-lesing).


 

c = f

Graad 12 - Fisika:

e-Lesing: Emissie en Absorpsie Spektrum.

Indien 'n chemiese stof verbranding ondergaan straal dir energie uit wat sigbaar is as lig.

Indien die ligstraal toegelaat word word diffraksie te ondergaan kan dit opgebreek word in verskeie kleure wa t uniek is aan die verbnding of element wat ontbind is.

Wanneer waterstofgas ontbind word lig uitgestraal en indien hierdie lig diffraksie ondergaan is vier (4) verskillende kleur sigbaar.

Hierdie kleure besit unieke frekwensies en is bekend as die Balmar reeks wat uniek is aan waterstof (hierdie spektrum word gebruik om waterstof te identifiseer).

(Kliek op die onderstaande e-lesing).


Graad 12 - Fisika:

e-Lesing: Foto-elektriese Effek.

Die foto-elektriese effek verwys na die vrystelling van elektrone vanaf metale wanneer die metale met lig bestraal word.

Die energie van ligsttrale word oorgedra as fotone en die energie-inhoud van fotone van verskillende golwe verskil van mekaar.

Indien die frekwensie van 'n golf vermeerder sal die energie-inhoud van die golf (foton van die golf) ook vermeerder.

Elektrone van verskillende metale benodig verskillende hoeveelhede energie voordat dit vanaf die metaal verwyder kan word.

Die elektrone wat van metale verwyder word wanneer die metale met lig bestraal word is bekend as foto-elektrone en die proses wanneer elektrone vanaf die metaal beweeg is bekend as die foto-elektriese effek.

(Kliek op die onderstaande e-lesing).

 

43241

This RSS feed widget is not yet configured.


Guestbook

 

 

 

 The Atom:

Composed of three sub-atomic particles.

Proton - positively charged particle located in the nucleus of the atom.

Neutron - electrical neutral particle located in the nucleus of the atom.

Electron - negatively charged particle occupy space around the nucleus


Mass of Proton:

1.6726219 × 10 -27 kg

Mass of Electron:

9.10938356 × 10−31 kg

Mass of Neutron:

1.6726219 × 10-27 kg


Chemical Bonds:

Non-polar Covalent Bond:

This chemical bond develops between two identical non-metal atoms as a result of equal sharing of electrons.Polar Covalent Bond:

This chemical bond develops between two non-identical non-metal atoms as a result of unequal sharing of electrons.


Ionic Bond:

This chemical bond develops between a metal cation and non-metal anion as a result of electron transfer from the metal to the non-metal.

 Crystal structures:

Ionic structure composed of sodium cations and chloride anions.Covalent Network Structure:

Diamond composed of carbon atoms.


Graphite composed of carbon atoms.


Di-atomic Molecules:

Certain elements exists in nature as stable di-atomic molecules (2 atoms form a stable unit).

Hydrogen:Nitrogen:Oxygen:
Fluorine:Chlorine:Bromine:
Iodine:Organic Chemistry:

Organic chemistry is the chemistry of the element carbon.

Alkanes are an organic group composed of hydrogen and hydrogen atoms with only single bonds (saturated).  Methane is the smallest alkane.Alkenes are an organic group composed of hydrogen and hydrogen atoms with at least one double bond (unsaturated).  Methane is the smallest alkane. Ethene is the smallest alkene.


Alkynes are an organic group composed of hydrogen and hydrogen atoms with at least one tripple bond (unsaturated).  But-2-yne is an alkyne composed of 4 carbon atoms with the triple located between C-2 and C-3.
Force:

Force is the capacity to do work or cause physical change transfer energy.

Symbol: F

Unit: Newton (N)

Vector (magnitude and direction) Gravitational Acceleration:

Falling object will accelerate downwards at a constant rate of 9,8 m/s2.

The velocity of the falling object increases by 9,8 m/s every second.

(g = 9,8 m/s2)

 

Linear Momentum:

Symbol: p

Unit: kg.m/s

Vector

 

Transverse Waves:

Moving water is an example of transverse waves.


Longitudinal Waves:

Sound performs a longitudinal wave by disturbing air particles.

 

Electrochemical Cells:

Conversion of Chemical Energy into Electrical Energy.


Electrolytic Cells:

Conversion of Electrical Energy into Chemical Energy.

 


Periodic Table:

Arrangement of elements according to increasing Atomic Numbers.