smarTTeaching: chemistry and physics

e-lectures and worksheets
 

 

 

Aanlyn Lesings: Graad 10 - Fisika

 

Transversale Puls:

Kruin, Buik, Posisie van Rus, Amplitude, Konstruktiewe en Destruktiewe Interferensie.

 

 

(Kliek op die lesing hieronder - Antwoord die lesingvrae) 

 

Transversale  Golwe:

Kruin, Buik, Posisie van Rus, Amplitude, Konstruktiewe en Destruktiewe Interferensie.

 

(Kliek op die lesing hieronder - Antwoord die lesingvrae) 


Longitudinale Golwe:

Kruin, Buik, Posisie van Rus, Amplitude, Konstruktiewe en Destruktiewe Interferensie.

 

 

(Kliek op die lesing hieronder - Antwoord die lesingvrae) 


Klank:

Transversale Golf, Amplitude, Kruin, Buik.

  

(Kliek op die lesing hieronder - Antwoord die lesingvrae) 

Elektromagnetiese Bestraling:

Fotone, Frekwensie, Planck se Konstante, Transversale Golwe.

(Kliek op die lesing hieronder - Antwoord die lesingvrae) 


Vektore en Skalare:

Vektor, Skalaar, Afstand, Spoed, Verplasing, Snelheid, Versnelling.

  

(Kliek op die lesing hieronder - Antwoord die lesingvrae)