smarTTeaching: chemistry and physics

e-lectures and worksheets
 

 

 

 

Aanlyn Lesings: Graad 10 - Chemie

 

 Materie, Fases van Materie en Kinetiese Molekulere Teorie

 

 

(Kliek op die lesing hieronder - Antwoord die lesingvrae)