Direct-Science                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          smarTTeaching: chemistry and physics

                                                                                                                                                                                                   e-Lectures and Worksheets

 
 

 

 

 

Aanlyn Lesings: Graad 10 - Chemie

 

 Materie, Fases van Materie en Kinetiese Molekulere Teorie

 

 

(Kliek op die lesing hieronder - Antwoord die lesingvrae)